Coördinator leerlingzaken

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is de mentor, maar er zijn situaties waarbij meer hulp en ondersteuning nodig is. De coördinator leerlingzaken is er voor de ondersteuning bij problemen die zich afspelen in de privésfeer en die het leren belemmeren.

 

De coördinator ondersteunt de leerling, laat de leerling naar oplossingen zoeken en onderhoudt indien nodig contact met ouders. De coördinator overlegt regelmatig met de mentoren en heeft veelvuldig overleg met docenten. Daarnaast is er een vast overlegmoment met de adjunct van de afdeling.

 

De coördinator is ook degene die leerlingen oproept wanneer zij ongeoorloofd afwezig zijn geweest of te laat en die leerlingen buitengewoon verlof geeft in specifieke gevallen. Hij/ zij heeft contact met de leerplichtambtenaar, hulpverleners van buiten de school, de schoolarts en de politie.

 

Kortom: de dagelijkse gang van zaken rond de leerling, zijn welbevinden en zijn gedrag, en het contact met de mensen die hiermee te maken hebben .

 

Coördinator leerlingzaken locatie Cuijk
Monique Evers  (havo)
Eva Jongen (vwo)
Marjolijn Pelt (vmbo)

 

Coördinator leerlingzaken locatie Grave
Yvonne Spee (klas 1, 2 eXceL leerroute, klas 1, 2 en 3 vwo / havo en klas 4 en 5 havo)
Paul Linssen (mavo)
Rob Pennings (vmbo kader / basis)

 

Coördinator leerlingzaken locatie Mill
Frank Willems