Decaan

de heer R. Pelser, vwo

de heer G. Schraven, havo


De decaan helpt je bij het maken van keuzes op het gebied van sectorkeuze of profielkeuze in de onderbouw. Daarnaast begeleidt hij leerlingen bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Een van de hulpmiddelen bij studiekeuze en beroepskeuze is, www.merletcollegecuijk.dedecaan.net. Op deze site is bijvoorbeeld online een studiekeuzemodule door leerlingen in te vullen. Door invullen van studie en instelling hebben bovendien de decaan en de mentor snel een overzicht van de studiekeuzes van de leerlingen.


Daarnaast is er het profielkeuzeformulier waarop leerlingen hun profielkeuze kunnen invullen. Verder is er een LOB-module waarin leerlingen hun Loopbaan, Oriëntatie en Begeleidings-activiteiten (LOB) bijhouden in een portfolio. Ook is er een compleet overzicht van opleidingen in het hele land te vinden. Verder handige websites over open dagen, informatie over proefstuderen, keuzeprogramma's, testen, toelatingseisen, buitenland en een verzameling van veel gestelde vragen mét antwoorden.