Dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring hebben recht op faciliteiten. Er worden speciale afspraken met de leerlingen gemaakt, die met name bij toetsen van belang zijn. Deze afspraken kunnen zaken betreffen als tijdverlenging en gebruik van rekenmachine.  Deze afspraken gelden niet alleen bij rekenvaardigheid en wiskunde maar bij alle vakken waar rekenvaardigheden bij voorkomen.
Leerlingen bij wie sprake is van ernstige rekenproblemen maar bij wie (nog) geen dyscalculie is vastgesteld, kunnen beperkt gefaciliteerd worden conform het dyscalculieprotocol.

 

Klik hier voor het dyscalculieprotocol