Dyslexie

Alle brugklasleerlingen maken in het begin van het schooljaar een dictee. Naar aanleiding van een foutenanalyse en gegevens van de basisschool wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding op het gebied van woordbeeld en spelling. Via de orthopedagoog van de school en een extern bureau kan er een uitgebreide dyslexietest plaatsvinden. Leerlingen met een dyslexieverklaring worden begeleid door de dyslexiecoach. Ook worden speciale afspraken met de leerlingen gemaakt, die met name bij toetsen van belang zijn. Deze afspraken kunnen zaken betreffen als tijdverlenging, leesliniaal, vergroot schrift en het gebruik van Claroread, een effectief programma voor leerlingen met taalproblematiek.

 

Klik hier voor het dyslexieprotocol.