GGD op school

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg

De GGD Hart voor Brabant volgt de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd van 0-19 jaar.
Op het voortgezet onderwijs screenen zij de leerlingen in de tweede klas. De GGD onderzoekt dan hoe leerlingen zich op lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Doel is eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken.

 

Contact jeugdgezondheidszorg met school

Elke locatie heeft een eigen jeugdarts en verpleegkundige. Zij zijn de contactpersonen vanuit de GGD Jeugdgezondheidszorg en onderhouden regelmatig contact met school.  Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek informeren zij bijvoorbeeld bij de mentoren naar de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. De GGD is ook gesprekspartner in het Zorgadviesteam (ZAT) bij het in beeld brengen van risicio- en beschermende factoren bij problemen van leerlingen.

 

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen en contactgegevens