Leerplichtambtenaar

Kinderen tot 18 jaar zijn leerplichtig. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat ouders en verzorgers van jongeren tot en met 16 jaar hun kinderen moeten inschrijven op school. Ze zijn leerplichtig en moeten op de school van inschrijving de voor hen bestemde lessen volgen. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Ze zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2,3 of 4.

 

Leerplichtambtenaren controleren of kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Als zij signalen krijgen dat dit niet zo is, voeren ze een gesprek met de leerling en de ouder(s). Schoolverzuim is vaak een signaal dat er meer speelt. Daarom hebben leerplichtambtenaren er aandacht voor. Ze helpen problemen op te lossen, zodat de leerling weer gewoon naar school gaat. Als het nodig is, maken ze vervolgafspraken. Komt een leerling afspraken niet na dan kan er een Halt-straf worden opgelegd. In het ergste geval maken ze een proces-verbaal op en krijgt de leerling en/of de ouder een straf van de rechter.


Wat is uw verantwoordelijkheid als ouder:

U schrijft uw leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in bij een school. U zorgt ervoor dat uw kinderen ook naar school gaan. U houdt zich aan alle schoolregels. Bijvoorbeeld door uw kind op tijd afwezig te melden met geldige reden. U houdt contact met school, door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken. Leerplichtigen vanaf 12 jaar en kwalificatieplichtigen zijn zelf ook verantwoordelijk om naar school te gaan.

 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar: www.rblbno.nl.


Leerplichtambtenaar Merletcollege Cuijk: mevrouw H. Reuvers
Leerplichtambtenaar Merletcollege Grave en Mill: mevrouw K. Knuivers


Contactgegevens:

info@rblbno
0412- 62 90 70 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur)