Mentor

De mentor is voor leerlingen, ouders en docenten het eerste aanspreekpunt op school en is de spil in de begeleiding. De mentor signaleert of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Hij draagt zorg voor een goede klassensfeer en let op het functioneren van de individuele leerlingen.