Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school is sinds de invoering van passend onderwijs verplicht een  schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Het Merletcollege heeft het SOP per locatie uitgewerkt. Verschillen in organisatie en doelgroep liggen hieraan ten grondslag. Het SOP is een instrument om inzicht te krijgen in ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

• Korte beschrijving van onze school
• Visie op ondersteuning
• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveau 3-4
• Communicatie met ouders

 

 

Download hier het SOP voor de locatie Cuijk

 

Download hier het SOP voor de locatie Grave


Download hier het SOP voor de locatie Mill