Sociale vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor leerlingen die een aantal sociale vaardigheden missen of op een verkeerde manier gebruiken. Het betreft bijvoorbeeld:

•leerlingen die contact vermijden;
•leeringen die contact met leeftijdsgenoten vermijden;
•leerlingen die opvallen door hun gedrag in hun leefomgeving;
•leerlingen die niet adequeaat reageren op complimentjes, op-/aanmerkingen enz.


De training wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten van onze school.