Activiteiten en foto's

 

 

Voor activiteiten en nieuwtjes ga naar onze facebookpagina!

 

TTO Junior certificaat

 

Op woensdag 19 september mochten Wap Broes en Janneke Jansen, coördinatoren TTO, het behaalde junior certificaat TTO officieel in ontvangst nemen. De feedback van de visitatiecommissie, die in maart jl. onze school heeft bezocht:

 

“De visitatiecommissie was diep onder de indruk van het mooie en nieuwe gebouw waarin het Merletcollege gehuisvest is. Ook indrukwekkend was de sterke CLIL didactiek die de commissie observeerde. Een enkele docent werkt ook zeer bewust aan genredidactiek. Dat stemt mij zeer gelukkig en dat betekent het aanleren van een specifiek soort taalgebruik wat bij een bepaald vakgebied hoort. De twee TTO coördinatoren leiden het TTO team met enthousiasme en met verve. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie Junior certificaat.”

 


 

Lesdag 13 december 2017


 

 


 

 

 


 

Lipdub