Bordspelen gs klas 2a & 2b

Dit zijn foto's van de bordspelen die leerlingen van klas 2a en 2b hebben gemaakt bij het thema 'de Nederlandse opstand tegen Spanje' voor het vak geschiedenis.