De leerlingen van 5 havo en 6 vwo (van de locaties Cuijk en Grave) met natuurkunde in het pakket kunnen op deze jaarlijks terugkerende activiteit een drietal proeven kiezen uit zo’n twintig verschillende practica op het gebied van Ioniserende straling. De sectie natuurkunde  organiseert dit jaarlijks om de leerlingen kennis te laten maken met de diverse facetten van straling. Er komt dan een medewerker van de Universiteit Utrecht met een grote hoeveelheid materialen en meetapparaten naar het Merletcollege. De bronnen zijn veilig ingekapseld,  zodat de stralingsbelasting nauwelijks uitkomt boven de dagelijkse achtergrondstraling: in elk geval is deze veel minder dan de straling, opgedaan tijdens wintersport of een vliegreis.

De korte, ingeleverde  meetverslagen tellen mee voor het cijfer van het Schoolonderzoek.

 

F. Booij, docent natuurkunde