De MediaB@ttle is een educatieve quiz over mediawijsheid. De quiz is ontwikkeld om een impuls te geven in het voortgezet onderwijs op het gebied van mediawijsheid. Zoals u waarschijnlijk weet, besteden wij sinds enkele jaren ook aandacht aan dit thema in de onderbouw van onze school. In dit programma stond slim zoeken boven parate kennis. De leerlingen die het meest wijs omgaan met media, winnen de wedstrijd. De quiz draagt bij aan het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Centraal staan onder andere vragen als: ‘Hoe kun je efficiënt zoeken op internet?’, ‘Hoe betrouwbaar is de informatie op internet?’ en ‘Hoe kun je er voor zorgen dat je privacy niet geschonden wordt?’

De quiz is gestart met drie klassen, dat waren toen de klassen G2A, G2B en G2E. Na de eerste ronde ging één klas door naar de tweede en derde ronde. 
 
Producent Marres Producties BV heeft met respect en een positieve insteek de kinderen in beeld gebracht. Wij zijn trots op onze leerlingen en vinden onze deelname geslaagd. 

 

 

Mediabattle