Mavo-Vmbo

Snap jij wat het mavo-vmbo je allemaal te bieden heeft ?

Er zijn zoveel verschillende richtingen; we zullen je in het kort uitleggen wat het allemaal betekent.

 

MAVO

 

Theoretische leerweg

Hier krijg je alleen theorie en geen praktijk. Je doet examen in 6 vakken, zoals talen, geschiedenis, wiskunde enz.

 

Op het einde van klas 2 ga je een leerrichting (sector) kiezen: economie, landbouw en natuurlijke omgeving, zorg & welzijn en techniek. In de lessen praktische sector oriëntatie (pso) bereiden we je op die keuze voor.

 

Alle mavo-leerlingen volgen het vak technologie.

 

Met de gemengde en theoretische leerweg, dus de mavo, kun je na het halen van je diploma naar het mbo (als je al weet wat je wilt worden) of naar de havo.

 

VMBO

 

Basisberoepsgerichte leerweg (basis)

Basis is voor leerlingen die vooral graag met de handen werken. Je krijgt minder theorie. Je doet examen in vier leervakken en één praktijkvak. Je kunt met je basisdiploma naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo niveau 1 en 2).

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kader)

Net als bij basis krijg je bij kader veel beroepsgerichte lessen. Je krijgt alleen iets meer en moeilijkere leerstof. Je kunt met je kader-diploma naar het mbo (niveau 3 of 4). Ook hier doe je examen in vier leervakken en één praktijkvak.

 

In de bovenbouw hebben we de afdelingen Zorg & Welzijn en Bouw.