MR

De MR bestaat uit 16 leden. Acht leden vertegenwoordigen het personeel (OP en OOP), vier leden de ouders/verzorgers en vier leden de leerlingen.

 

Vergaderingen

Er worden ongeveer 9 MR-vergaderingen per schooljaar gehouden. Er wordt gewerkt met de volgende commissies: financieel beleid, onderwijskundig beleid, de PMR (het personeelsdeel van de MR), de OMR (het ouderdeel van de MR), de LMR (het leerlingendeel van de MR). Deze commissies komen zo nodig bij elkaar om onderwerpen vooraf te bespreken.

De MR beoordeelt het voorgestelde schoolbeleid dat door de rector ter beoordeling wordt voorgelegd, en geeft daarop instemming of advies overeenkomstig de bevoegdheden op basis van de wet op de medezeggenschap.

 

Contactpersoon

Hr. A. Pool

secretaris

 

mr@merletcollege.nl