NIEUW! | BLIQ

 

De serie BLIQ laat zien dat techniek overal om je heen is.

Elke week twee nieuwe afleveringen. Bekijk 't!

 

https://www.nxtv.nl/

Vakopleiding Techniek

 
In het kader van Sterk Techniek Onderwijs hebben we met drie leerlingen uit 3 mavo proefgedraaid bij de vakopleiding techniek.

In het voorjaar gaan we er met alle mavo- leerlingen leerjaar 3 naar toe.

Zo zien zij wat er mogelijk is aan opleidingen en beroepen bij vakopleiding techniek.

 

Klik hier voor meer foto's.

Alles is Techniek

 

Het project Sterk Techniek Onderwijs heeft als doel om leerlingen van het VMBO te laten kennis maken met de wereld van de techniek.

Vandaag waren de leerlingen van klas 2A aan de beurt om dit ook echt te doen. Bij Technopromo in Cuijk (zie https://technopromo.nl/). Konden ze naar hartenlust ontdekken, experimenteren en uitproberen.

Precies wat de bedoeling is.

 

Klik hier voor de foto's en film.

BEDRIJVEN INFORMATIEBIJEENKOMST TECHNIEKONDERWIJS

Elzendaalcollege, Metameer, het Merletcollege, vakopleidingen, het mbo en het bedrijfsleven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg slaan de handen ineen. Samen werken we aan de versterking van techniekonderwijs. Met als doel: meer middelbare scholieren laten uitstromen naar het technisch vervolgonderwijs. 

De behoefte aan goed technisch geschoolde mensen in de regio blijft groeien. Ook in onze sterk veranderende wereld is de vraag naar techniek groot. Om de vakmensen van de toekomst in huis te halen, is nu actie nodig. Samen met het bedrijfsleven, het mbo en de opleidingsbedrijven gaan de deelnemende scholen regionaal technieklessen verzorgen in een innovatieve technische leeromgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionale stagebank waar bedrijven betekenisvolle stages en bedrijfsbezoeken kunnen aanbieden. Samen jongeren inspireren en verleiden voor een toekomstige baan in de techniek. 

De informatieavonden die in september zijn gehouden bleken een groot succes te zijn. We hebben veel bedrijven mogen verwelkomen.

Klik hier om de presentatie te bekijken

TECHNIEK VERGROOT JE WERELD  

Het Merletcollege, Metameer, het Elzendaalcollege, vakopleidingen, het mbo en het bedrijfsleven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg slaan de handen ineen. Samen werken we aan de versterking van techniekonderwijs. Leerlingen maken kennis met alle vormen van techniek: van robotica, domotica tot ontwerper, van metaalbewerker tot interieurbouwer. Ze doen ervaring op bij bedrijven en maken zo beter keuzes voor de toekomst in onze regio. Want techniek was gisteren, is nu en morgen.

 

Maasdriehoek, 7 juli 2020

 

Ruim 1,8 miljoen subsidie voor versterking regionaal techniekonderwijs

Samenwerking scholen en bedrijfsleven

 

Er is een groeiende behoefte aan goed technisch geschoolde medewerkers in deze regio. Scholen, vakopleidingen en bedrijven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg werken samen aan sterk regionaal techniekonderwijs. Van basisschool via het voortgezet onderwijs naar een technisch mbo: kinderen inspireren en verleiden tot een toekomst in de techniek. De eerste plannen liggen op de plank om te realiseren gesteund door een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro van het ministerie van OCW.

 

Toekomst in de techniek

Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en een plek op de arbeidsmarkt in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. In de industrie, bouw, installatietechniek en ict is grote vraag naar technische mensen. Scholen, vakopleidingen en bedrijven zetten zich samen in om de uitstroom naar het technisch mbo te vergroten. “Sleutelwoorden in onze aanpak zijn inspireren en verleiden,” zegt Berita Cornelissen, rector van Metameer. De school is samen met de vo-scholen Elzendaalcollege en Merletcollege betrokken bij het project ‘Sterk Techniekonderwijs’. “We doen dit samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs de Korenaer, praktijkschool in Boxmeer, de vakopleidingsbedrijven, het mbo en het bedrijfsleven. Samen staan we sterk.”

 

Techlabs

Wat zijn de plannen? Vanaf groep 7/8 komen kinderen al in aanraking met techniekonderdelen. Ze volgen gastlessen op het vmbo. De vo-scholen gaan techlabs realiseren. Alle vmbo-leerlingen oriënteren zich in de techniek door bijvoorbeeld een bezoek aan TechnoPromo, door verschillende vormen van stages in het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven komt er een regionale stagebank en website. In de technieklessen is ook nadrukkelijk aandacht voor robotica en domotica. Want de moderne wereld vraagt om hedendaagse toepassingen in bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk, voeding en techniek in de zorg.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.