AANMELDEN BEDRIJVEN INFORMATIEBIJEENKOMST TECHNIEKONDERWIJS

Elzendaalcollege, Metameer, het Merletcollege, vakopleidingen, het mbo en het bedrijfsleven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg slaan de handen ineen. Samen werken we aan de versterking van techniekonderwijs. Met als doel: meer middelbare scholieren laten uitstromen naar het technisch vervolgonderwijs. 

De behoefte aan goed technisch geschoolde mensen in de regio blijft groeien. Ook in onze sterk veranderende wereld is de vraag naar techniek groot. Om de vakmensen van de toekomst in huis te halen, is nu actie nodig. Samen met het bedrijfsleven, het mbo en de opleidingsbedrijven gaan de deelnemende scholen regionaal technieklessen verzorgen in een innovatieve technische leeromgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionale stagebank waar bedrijven betekenisvolle stages en bedrijfsbezoeken kunnen aanbieden. Samen jongeren inspireren en verleiden voor een toekomstige baan in de techniek. 

 

Informatiebijeenkomsten bedrijfsleven

In de maand september kunnen bedrijven een informatiebijeenkomst bijwonen over het project Sterk Techniekonderwijs (STO). 

Woensdag 16 september

Elzendaalcollege Gennep (Stiemensweg 40, Gennep)

Dinsdag 22 september

Metameer Stevensbeek (Stevensbeekseweg 8a, Stevensbeek)

Donderdag 24 september

Metameer Boxmeer (Stationsweg 5, Boxmeer)

Maandag 28 september

Merletcollege Mill (Langenboomseweg 3, Mill)

 

Programma

Het programma van alle bijeenkomsten is gelijk:

19:00 uur

Inloop

19:30 uur

Welkomstwoord

19:35 uur

Doel en plan Sterk Techniekonderwijs
Welke activiteiten willen we gezamenlijk oppakken?

19:50 uur Toelichting door spreker van de Industriële Kring
20:00 uur Het belang van een goede stageplek
20:20 uur

Interactieve brainstormsessie scholen versus bedrijfsleven
Hoe komen we nader tot elkaar en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

21:00 uur

Afsluiting

 

Aanmelden


Klik hier om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst over Sterk Techniekonderwijs voor het bedrijfsleven. 

TECHNIEK VERGROOT JE WERELD  

Het Merletcollege, Metameer, het Elzendaalcollege, vakopleidingen, het mbo en het bedrijfsleven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg slaan de handen ineen. Samen werken we aan de versterking van techniekonderwijs. Leerlingen maken kennis met alle vormen van techniek: van robotica, domotica tot ontwerper, van metaalbewerker tot interieurbouwer. Ze doen ervaring op bij bedrijven en maken zo beter keuzes voor de toekomst in onze regio. Want techniek was gisteren, is nu en morgen.

 

Maasdriehoek, 7 juli 2020

 

Ruim 1,8 miljoen subsidie voor versterking regionaal techniekonderwijs

Samenwerking scholen en bedrijfsleven

 

Er is een groeiende behoefte aan goed technisch geschoolde medewerkers in deze regio. Scholen, vakopleidingen en bedrijven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg werken samen aan sterk regionaal techniekonderwijs. Van basisschool via het voortgezet onderwijs naar een technisch mbo: kinderen inspireren en verleiden tot een toekomst in de techniek. De eerste plannen liggen op de plank om te realiseren gesteund door een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro van het ministerie van OCW.

 

Toekomst in de techniek

Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en een plek op de arbeidsmarkt in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. In de industrie, bouw, installatietechniek en ict is grote vraag naar technische mensen. Scholen, vakopleidingen en bedrijven zetten zich samen in om de uitstroom naar het technisch mbo te vergroten. “Sleutelwoorden in onze aanpak zijn inspireren en verleiden,” zegt Berita Cornelissen, rector van Metameer. De school is samen met de vo-scholen Elzendaalcollege en Merletcollege betrokken bij het project ‘Sterk Techniekonderwijs’. “We doen dit samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs de Korenaer, praktijkschool in Boxmeer, de vakopleidingsbedrijven, het mbo en het bedrijfsleven. Samen staan we sterk.”

 

Techlabs

Wat zijn de plannen? Vanaf groep 7/8 komen kinderen al in aanraking met techniekonderdelen. Ze volgen gastlessen op het vmbo. De vo-scholen gaan techlabs realiseren. Alle vmbo-leerlingen oriënteren zich in de techniek door bijvoorbeeld een bezoek aan TechnoPromo, door verschillende vormen van stages in het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven komt er een regionale stagebank en website. In de technieklessen is ook nadrukkelijk aandacht voor robotica en domotica. Want de moderne wereld vraagt om hedendaagse toepassingen in bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk, voeding en techniek in de zorg.