Gezonde schoolkantine

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantine-aanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat de school op de gezondheid van hun leerlingen letten. Maar ook leerlingen zelf willen niet de hele dag worden verleid.

Politiek

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in 2009 de Motie Vendrik aangenomen. In die motie stelde de overheid zichzelf ten doel 100% gezonde kantines in 2015. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020 is een aangescherpt vervolg op het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen. Het richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs. Ondertekenaars voldoen voor de scholen die zij bedienen aan het niveau ‘Zilver’ volgens de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De ambitie van iedere ondertekenaar is om in 2020 op 25% van de scholen die zij bedienen het niveau ‘Goud’ gerealiseerd te hebben.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie

Het Merletcollege heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

Gezondheid: veiligheid en gezondheid staan nauw met elkaar in verband. Samen met het JOGG en het Voedingscentrum werken we toe naar een gezonde school. We hebben sinds schooljaar 2015-2016 een gezonde schoolkantine en onze lesprogramma’s in de onderbouw (biologie) en de bovenbouw (dienstverlening en producten) zijn hier mede op gericht.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en keuzes maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

 • Er is een watertappunt bij de balie, hierdoor stimuleren wij het water drinken.
 • Wij hebben een gezonde aanpak schriftelijk vastgelegd in het beleid.
 • Energydranken en grootverpakkingen  zijn op school niet toegestaan en worden ook niet verkocht, daarnaast is onze school rookvrij.
 •  Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen mogen  leerlingen van de onderbouw  het schoolplein niet af tijdens de pauzes. De pauzetijd is ook voor bovenbouw leerlingen dermate kort dat het voor hen niet haalbaar is om in de pauze de supermarkt te bezoeken.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

 

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 

 

De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water, of flesjes water.

 

Onze ambitie 

 • Onze ambitie is om te werken van een van een gezonde schoolkantine naar een gezonde school. Momenteel hebben we het predicaat zilveren kantine. Het streven is om in 2018 het predicaat gouden kantine binnen te halen.
 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 80% uit betere keuzes
 • We bieden groente en fruit aan
 • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

 

Het Merletcollege werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine 

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Daarnaast vinden er jaarlijks gesprekken plaats met een aantal stakeholders in dezen, leerlingen, ouders (ouderraad) en de GGd ondersteunt ons in de datavoorziening tijdens de jaarlijkse screening in leerjaar 2.

 

Het ideaal beeld van het voedingscentrum

Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Inmiddels hebben wij een nieuwe kantinescan ingevuld en werken we samen met de cateraar toe naar het predicaat Gouden kantine. Wanneer dit gerealiseerd is gaan we verder werken aan de pijler “voeding  Gezonde school”. Dit certificaat kan ons helpen de Gezonde Schoolkantine te verankeren.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.