Gezonde schoolkantine                                                           

november 2018

Visie

Vanuit het schoolplan 2017-2022 hebben we voor locatie Grave de volgende ambitie geformuleerd:

 

“Leerlingen en personeel van onze school zijn zich bewust van en zorgen goed voor zichzelf, elkaar en de omgeving. (samen-veilig-betrokken).”

 

Dat merk je o.a. aan:

 • Kennis van leefstijl en promotie gezonde keuzes
 • Lessen gericht op persoonsvorming (kleurenwijs)
 • Activiteiten/projecten gericht op milieu/omgeving/duurzaamheid

 

Binnen deze ambitie werken we aan een gezondere school in enkele stappen:

 1. Opstellen voedingsbeleid en afspraken aula (2018)
 2. Aanvragen Gezonde schoolkantine schaal Goud (2018)
 3. Ontwikkelen beleid naar gezonde school (2018-2019)
 4. Gezonde school, vignet thema voeding (2019)

 

 

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
 

Het Merletcollege Grave heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar zetten we als school op in.

Binnen de praktijkrichtingen komen de leerlingen in aanraking met de principes van gezonde voeding en leren ze daarmee werken. Wij willen dat ook alle andere leerlingen zich bewust zijn van het belang van gezonde voeding.

 

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

 • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .

   

 • De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden kannen met vers water aan.

Onze ambitie is een gouden kantine:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
 • We bieden groente en fruit aan.
 • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

 

 

Structureel beleid

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

 

In aanvulling  op de richtlijnen voor een gezonde kantine ondersteunen wij het maken van gezonde keuzes met enkele leefregels. Daarmee maken we duidelijk welke producten wel en niet op onze school thuishoren. We bedoelen daarmee dat we van enkele producten vinden dat die niet tijdens schooltijd en op het schoolterrein gegeten of gedronken mogen worden.

 

Leefregels

 • In de lessen wordt door docenten geen snoep of koek gebruikt als traktatie of beloning.
 • Grote flessen frisdrank en grootverpakkingen snoep of koek horen niet thuis op school. Een koekje of snoepje voor eigen gebruik is prima.
 • Chips, nootjes en dergelijke eet je alleen buiten school.
 • Het drinken van energiedrank (met en zonder suiker) is niet toegestaan op school of tijdens schoolgerelateerde excursies en feesten.

   

De medewerkers van school zien toe op bovenstaande leefregels. Als we voedingsmiddelen zien die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. De betreffende leerling kan het product desgewenst om 16.25u ophalen bij de receptie, waarbij de school geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het ingenomen product.

Als een leerling de afspraken structureel niet naleeft gaat de school in gesprek met de desbetreffende leerling. Zo nodig worden de ouders/verzorgers ingelicht.

 

Pleinbeleid

Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen zijn er regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Deze regels zijn te vinden in de leerlinggids.

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.