Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kleinschalige school met korte lijnen tussen ouders, leerlingen, medewerkers school. Excellent op het profiel zorg en ondersteuning. Al jaren achtereen 100% slagingspercentage.
Wij werken met dakpanklassen in de onderbouw (behalve basisberoepsgerichte leerweg) en proberen zo het maximale uit iedere leerling te halen. In de bovenbouw hebben de klassen een gelijk niveau (basis, kader, gemengd of theoretisch).

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij bieden een mooie mix van theoretisch en praktisch leren waarbij de ene leerling meer praktisch aan de slag kan en de andere leerling meer theoretisch. Iedere klas heeft een eigen mentor die het welbevinden en het leerproces van de leerling bewaakt en volgt. Dat doet de mentor o.a. samen met de verschillende vakdocenten, de zorg coördinator, orthopedagoog, leerlingcoördinator en de directie.
Alle leerlingen gebruiken in de les een chromebook ter ondersteuning van de lessen. De lessen zijn verschillende van karakter en  we streven naar zoveel mogelijk variatie in de manier van lesgeven want ieder kind leert anders.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar staat in het teken van kennismaken met het de school. Aanstaande brugklassers komen voor de zomer al een keer samen met de nieuwe klas en de mentor. Na de vakantie starten we met twee kennismakingsdagen en een brugklaskamp (in de derde lesweek) Op deze manier proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning en extra mentorlessen in.

Het schooljaar kent vier toetsweken. In deze weken heb je geen les maar alleen maar toetsen.

De mentor leert je hoe je je voorbereid op een toetsweek.
De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling. De mentor is ook de schakel tussen school en ouders.

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.