TECHNIEK

  Techniek

  Heb je altijd al graag geknutseld (timmeren, zagen, bouwen, schilderen) en ben je ook benieuwd hoe de elektriciteit in je huis werkt, dan is Techniek voor jou de juiste keuze. 

  In de onderbouw kan je in de basis- en basis/kaderklassen kiezen voor keuzetechniek. Dan leer je veel over allerlei technieken en ontdek je of je hier in leerjaar 3 en 4 mee door wilt gaan. In leerjaar 3 en 4 kan je namelijk kiezen voor het beroepsgerichte keuzevak techniek. Daar leer je van alles over hout- en meubelverbindingen, bouwprocessen, installeren en monteren en metselen. In dit vak doe je ook examen.
  Daarnaast krijgt de hele onderbouw 2 jaar lang het vak Mens en Natuur. Techniek neemt in deze lessen een belangrijke plaats in.

   

   

  Ruim 1,8 miljoen subsidie voor versterking regionaal techniekonderwijs

  Samenwerking scholen en bedrijfsleven

   

  Er is een groeiende behoefte aan goed technisch geschoolde medewerkers in deze regio. Scholen, vakopleidingen en bedrijven in het Land van Cuijk en Noord-Limburg werken samen aan sterk regionaal techniekonderwijs. Van basisschool via het voortgezet onderwijs naar een technisch mbo: kinderen inspireren en verleiden tot een toekomst in de techniek. De eerste plannen liggen op de plank om te realiseren gesteund door een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro van het ministerie van OCW.

   

  Toekomst in de techniek

  Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en een plek op de arbeidsmarkt in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. In de industrie, bouw, installatietechniek en ict is grote vraag naar technische mensen. Scholen, vakopleidingen en bedrijven zetten zich samen in om de uitstroom naar het technisch mbo te vergroten. “Sleutelwoorden in onze aanpak zijn inspireren en verleiden,” zegt Berita Cornelissen, rector van Metameer. De school is samen met de vo-scholen Elzendaalcollege en Merletcollege betrokken bij het project ‘Sterk Techniekonderwijs’. “We doen dit samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs de Korenaer, praktijkschool in Boxmeer, de vakopleidingsbedrijven, het mbo en het bedrijfsleven. Samen staan we sterk.”

   

  Techlabs

  Wat zijn de plannen? Vanaf groep 7/8 komen kinderen al in aanraking met techniekonderdelen. Ze volgen gastlessen op het vmbo. De vo-scholen gaan techlabs realiseren. Alle vmbo-leerlingen oriënteren zich in de techniek door bijvoorbeeld een bezoek aan TechnoPromo, door verschillende vormen van stages in het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven komt er een regionale stagebank en website. In de technieklessen is ook nadrukkelijk aandacht voor robotica en domotica. Want de moderne wereld vraagt om hedendaagse toepassingen in bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk, voeding en techniek in de zorg.

  Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.