Leerplichtambtenaar

Waarom?

Het stuk hieronder klinkt heel officieel, maar je zult zien dat het alleen maar is bedoeld om jou een fijne schooltijd te bezorgen. Er staat ook informatie in voor je ouders, dus is het goed als zij het ook lezen.

Tot je 18jaar ben je leerplichtig. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat jouw ouders of verzorgers jou tot en met 16 jaar moeten aanmelden op school. Je bent leerplichtig en je moet op de school van inschrijving de voor jou bestemde lessen volgen. Heb je na je 16nog geen ‘startkwalificatie’, dan moet je tot je 18onderwijs volgen en staan ingeschreven op school. Je bent dan ‘kwalificatie-plichtig’. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4.

Onze leerplichtambtenaren controleren of je ook daadwerkelijk naar school gaat. Als zij merken dat dit niet zo is, dan voeren ze een gesprek met jou en je ouder(s). Schoolverzuim is vaak een signaal dat er meer speelt. Daarom is het maar goed dat leerplichtambtenaren er aandacht voor hebben. Ze helpen problemen op te lossen, zodat je weer gewoon naar school kunt. Als het nodig is, maken ze vervolgafspraken. Kom je afspraken niet na, dan kan er een Halt-straf worden opgelegd. In het ergste geval maken ze een proces-verbaal op en krijgen jij en/of je ouders een straf van de rechter. Maar zover laat je het niet komen! 

 

Welke verantwoordelijkheid hebben je ouders?

Zij melden jou als leerplichtig en kwalificatie-plichtig kind aan bij een school. Ze zorgen ervoor dat jij ook naar school gaat en houden zich aan alle schoolregels. Bijvoorbeeld door jou op tijd afwezig te melden met een geldige reden. Je ouders houden contact met school, door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken. Als leerplichtige vanaf 12 jaar en kwalificatie-plichtige ben je natuurlijk ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Maar hé, dat snap jij ook wel! 

Wil je meer informatie, kijk dan eens op www.rblbno.nl.

Met vriendelijke groet,

Leerplichtambtenaar Merletcollege Cuijk: mevrouw H. Reuvers
Leerplichtambtenaar Merletcollege Grave en Mill: mevrouw K. Knuivers

 

Contactgegevens:

info@rblbno.nl

0412- 62 90 70 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur)