SOP

Download het SOP

 

Elke school is sinds de invoering van passend onderwijs (2014) verplicht om een school-ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Met het SOP krijg je inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. In het SOP kun je onder andere informatie vinden over:

  • visie op ondersteuning
  • basis- en extra ondersteuning
  • werkwijze en procedures
  • samenwerking met ouders

 

Hier kun je het SOP downloaden.