Privacy

 

Handreiking gebruik communicatiemiddelen en sociale media

Medewerkers

Leerlingen

 

 

Cameratoezicht Merletcollege

Klik hier voor het reglement.

 

 

Toestemming beeldmateriaal

Op het Merletcollege wordt soms beeldmateriaal (foto’s/video’s) gemaakt. Dit doen wij omdat we graag laten zien waar we mee bezig zijn. Hierbij moet u denken aan het filmen/fotograferen van activiteiten, schoolreizen en lessen. Het spreekt vanzelf dat we zorgvuldig omgaan met het maken en eventueel plaatsen van dit beeldmateriaal.

Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal  herkenbaar in beeld zijn. Voor het plaatsen van dit materiaal, bijvoorbeeld op onze website, zijn wij wettelijk verplicht uw toestemming te vragen. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn moeten hier zelf toestemming voor geven. Het geven van toestemming gaat middels een toestemmingsformulier.

In het toestemmingsformulier vragen we u aan te geven waarvoor het Merletcollege beeldmateriaal mag gebruiken. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het delen van bepaalde leerlinggegevens met derden.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

We wijzen u erop dat er geen toestemming nodig is van ouder(s)/verzorger(s) voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor (uitsluitend) onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

De toestemming die u door invulling van het formulier geeft is geldig voor de gehele schoolcarrière van de leerling. U kunt echter te allen tijde terugkomen op de door u gegeven toestemming of later alsnog toestemming geven. Dit kan door:

  • Het toestemmingsformulier dat u ontvangen heeft via e-mail nogmaals in te vullen en te versturen.
  • Het toestemmingsformulier te downloaden. Gelieve het geprinte, ingevulde en ondertekende formulier vervolgens afgeven bij de schooladminstratie.
  • Een e-mail sturen naar toestemming@merletcollege.nl met het verzoek om nogmaals een e-mail met een link naar het toestemmingsformulier toe te sturen. Dit formulier wordt dan verstuurd naar het e-mailadres van de contactouder.

 

Klik hier voor het toestemmingsformulier.

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.