AANVRAAG KORTDUREND VERLOF

Voor het aanvragen van kortdurend verlof kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier behorende bij de locatie.

Ziek melden kunt u via het ouderaccount van Magister. 

 Persoonlijk verlof (bijvoorbeeld bruiloft, meeloopdag etc.) dient bij de leerlingcoördinator te worden aangevraagd met een aanvraagformulier verlof.

 

Cuijk aanvraag kortdurend verlof

 

Grave aanvraag kortdurend verlof

 

Mill aanvraag kortdurend verlof

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.