Ziek - beter - verlof

Cuijk  

Telefoon: (0485) 336 336

Grave

Telefoon: (0486) 477 116

Mill

Telefoon: (0485) 476 226

Tussen 08.00 en 09.00 uur zijn de locaties afzonderlijk te bereiken.

Vanaf 09.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar de centrale: 0485 - 336 336.

 

Open hier het:

Verlof- en betermeldingsbriefje

Aanvraagformulier Verlof

Formulier verklaring werkgever account t.b.v. verlofaanvraag

Verlofregeling

 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.