Welkom op het Merletcollege

Het Merletcollege en de veranderingen in het beroepsgericht vmbo-onderwijs

 

Op 14 oktober jl. verscheen in de Maasdriehoek een artikel getiteld “Merletcollege neemt vmbo op de schop”. De toon en de inhoud van dit artikel heeft ons intern verbaasd en geschokt en wij kunnen ons voorstellen dat het ook voor onze leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden onduidelijkheden bevat en vragen oproept. Om die reden hechten wij eraan de feitelijkheden rondom toekomstige ontwikkelingen voor beroepsgericht vmbo-onderwijs zoals ze werkelijk binnen onze school momenteel in bespreking zijn, hier uiteen te zetten.

 

Landelijke vernieuwing

In 2016 zullen op alle vmbo-scholen in Nederland met beroepsgerichte leerwegen (het gaat dan om de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen) de huidige afdelingsprogramma’s (in totaal bestaan er nu 30) vervangen worden door profielen (er komen er 10) met elk een kern, profiel en keuzedelen. In het al enkele jaren lopende project “Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo” wordt hard gewerkt aan de inhoud van die profielen. Het is de bedoeling dat in 2018 de eerste leerlingen examen doen volgens de nieuwe programma’s. Indien u inhoudelijk meer hierover wilt lezen dan kunt u terecht op de website www.vernieuwingvmbo.nl.

 

Keuzes Merletcollege

Dit schooljaar start ook onze school met de voorbereidingen hierop. Recent zijn praktijkdocenten uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Met het oog op de nieuwbouw in Cuijk is samen met de daar werkende praktijkdocenten al eerder gekeken naar deze vernieuwing. Immers er zullen ook gevolgen zijn voor de inrichting van de lesomgeving, die nog ontworpen moet worden. Tegen de achtergrond van de huidige en te verwachten aantallen leerlingen is er gezamenlijk voor gekozen ons in eerste instantie te richten op één profiel, het intersectorale profiel Dienstverlening en Producten. Het profieldeel van dit programma besteedt aandacht aan overkoepelende kennis en vaardigheden binnen de drie sectoren Zorg & Welzijn, Techniek en Economie. Binnen de keuzedelen van dit profiel is het mogelijk onderdelen aan te bieden, die behoren tot de andere nieuwe profielen, die weer deels hun oorsprong hebben in de voormalige afdelingsprogramma’s. Voor Cuijk betekent dit dat in de keuzedelen leerlingen onderdelen van de (nieuwe) profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg en Welzijn en Produceren, Installeren en Energie kunnen volgen, die weer deels teruggrijpen op de (oude) afdelingsprogramma’s (Horeca, Toerisme en Voeding, Zorg en Welzijn en Metaaltechniek). Daarnaast overwegen  we binnen de keuzedelen ruimte te geven aan Sport, Dienstverlening en Veiligheid om daarmee profijt te kunnen trekken van de ligging van de nieuwe locatie aan de gemeentelijke sportvelden. Door het beroepsgericht onderwijs zo in te richten streven we ernaar zoveel mogelijk te blijven profiteren van de opgebouwde ervaring en expertise, leerlingen keuzemogelijkheden te bieden en een, ook bij geringe aantallen, levensvatbaar aanbod beroepsgericht onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Hierover zijn we intern in gesprek en dit staat volledig los van de gesprekken die met de gemeente gevoerd worden en werden over de locatie van onze nieuwbouw.

 

Voor het Merletcollege met beroepsgericht vmbo-onderwijs op drie locaties (Cuijk, Grave en Mill) in een geografisch uitgestrekte regio met krimpende leerlingenaantallen, is het aanbieden van meer dan één profiel per locatie, enkele maten te groot. Het intersectorale profiel  Dienstverlening en Producten biedt een oplossing om ook bij de leerlingenaantallen waar wij voor elk van onze locaties mee moeten rekenen beroepsgericht vmbo-onderwijs levensvatbaar aan te kunnen blijven bieden.

Zoals gezegd zijn we hier vanaf dit schooljaar intern over in gesprek. Dat is een intensief proces en natuurlijk zullen we het niet meteen eens met elkaar worden, zullen er knopen moeten worden doorgehakt en zal op individueel niveau niet ieder zijn ambitie vervuld zien worden. Tenslotte zal er op schoolniveau nog een formeel traject moeten worden gevolgd vanuit het overleg met onze medezeggenschapsraad.

 

Vragen

Voor zover er in vernoemd artikel in de Maasdriehoek conclusies worden getrokken en verbanden worden gelegd anders dan hier beschreven, nemen wij daar afstand van. Mochten er nadere vragen zijn over dit onderwerp neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch (0485-336336) of per mail (mlc@merletcollege.nl).

 

Merletcollege

 


 

Het Merletcollege is voor zijn leerlingen een waardevolle en inspirerende school. In de dagelijkse omgang met elkaar moet de school daarom voelen als een tweede thuis;  veilig, warm, welkom, sfeervol en uitdagend. Die kenmerken willen we naar voren laten komen in de lessen en alles wat je daarbuiten op school meemaakt. Op het voortgezet onderwijs groei je van jongere naar jongvolwassene en dat is een boeiend en cruciaal proces, dat de basis legt voor je latere leven.

 

 

Merletcollege 40 jaar

Klik hier voor de foto's van de reünie!