Welkom op het Merletcollege

Het Merletcollege is voor zijn leerlingen een waardevolle en inspirerende school. In de dagelijkse omgang met elkaar moet de school daarom voelen als een tweede thuis;  veilig, warm, welkom, sfeervol en uitdagend. Die kenmerken willen we naar voren laten komen in de lessen en alles wat je daarbuiten op school meemaakt. Op het voortgezet onderwijs groei je van jongere naar jongvolwassene en dat is een boeiend en cruciaal proces, dat de basis legt voor je latere leven.

 


 

 

 

    FIJNE VAKANTIE !

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Het komt vaak voor dat leerlingen net voor of na de schoolvakantie wegblijven van school zonder toestemming. Dit schoolverzuim is niet toegestaan. Leerplichtambtenaren gaan na de meivakantie op maandag 11 mei extra controleren op schoolverzuim.

 

Blijft uw kind zonder toestemming weg van school? Of is uw kind ziek gemeld?

Dan onderzoekt de leerplichtambtenaar dit schoolverzuim.

Blijkt uit dit onderzoek dat uw kind zonder geldige reden niet op school was, dan kunnen we proces verbaal opmaken.

De officier van justitie bepaalt daarna hoe het ongeoorloofd verzuim wordt bestraft.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO):

Raadhuislaan 2 Postbus 5 5340 BA Oss [0412] 62 90 70