Merletcollege Grave

Directeur Marleen van den Hurk blij met inspectiebezoek Merletcollege

'Alle reden om op deze weg voort te gaan'

Door Freddy Klooté

 

GRAVE - Het onderwijs stond de laatste weken weer volop in de belangstelling. De verre toekomst werd door een glazen bol bekeken. Veranderingen aangekondigd. Er kwamen weer excellente scholen te voorschijn en de inspecties hadden het druk. Tijd voor Arena om het Graafse deel van het Merletcollege eens met een bezoek te vereren. Directeur Marleen van den Hurk ontving uw verslaggever met open armen en een goed humeur.

 

 

In december werden twee afdelingen in Grave door de inspectie bezocht. De afdeling vmbo-kader werd maar liefst twee dagen bekeken voor een onderwijsverslag, ingesteld door het Ministerie. De afdeling havo werd in het kader van een kwaliteitsonderzoek één dag intensief bekeken. Het Merletcollege in Grave wordt bezocht door 720 leerlingen. Er werken 75 mensen in het onderwijs en de ondersteuning, administratie en het dagelijks onderhoud.

 

Inspectie
Marleen van den Hurk: “De inspecteur bezoekt het einde van de ene les en gaat dan naar het einde van een andere les. Alle vakken worden bekeken. Veel docenten worden bezocht. Inspectiebezoeken hebben de laatste tijd ook vaak een thema dat onderzocht wordt en waarover in het jaarlijkse Onderwijsverslag over gerapporteerd wordt. Deze keer was het thema “leraarschap en de professionele ruimte van leraren in relatie tot omgaan met verschillen tussen leerlingen”. Na de vele lesbezoeken volgen een flink aantal gesprekken. Met diverse leerlingen, ouders, docenten (ook degenen die geen bezoek hebben gehad), sectievoorzitters ( “hoe zorg je dat het met je vak goed gaat?”), het zorgteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog en met de directie”. Marleen is daar enthousiast over: “Het zijn interessante gesprekken die prikkelen. Ze zijn goed voor jezelf. Het uitleggen wat je doet en het vertellen over hoe je kijkt, waar je je extra voor in kunt zetten. Dat houdt je scherp, vanuit een objectief oogpunt bezien”.
Zowel het vmbo-kader als de havo werd onder de microscoop gelegd en daarna besproken. Je kunt één van de drie beoordelingen krijgen: zeer zwak, zwak of basisarrangement. De eerste twee spreken voor zich, het basisarrangement vind ik een wat onduidelijk gekozen woord, dat betekent dat je het goed doet en er geen extra toezicht nodig is.

 

Resultaten
“De uitslagen kwamen al snel binnen”, vertelt Marleen. “Ik ben er trots op. Ze vinden het een mooie school, met een hele goede sfeer. Er is een goede omgang tussen leerlingen en docenten. Het grootste compliment vind ik dat leerlingen zich zowel buiten als binnen de lessen veilig voelen. Dat is een basisvoorwaarde waaraan wij dus, met lof van de inspectie, aan voldoen. Er is daadwerkelijke aandacht voor verschillen tussen de leerlingen. De inspectie vond trouwens dat we vriendelijke leerlingen hebben en signaleerde een respectvolle omgang tussen leerlingen en docenten. De resultaten zijn goed op orde. Vmbo-kader behoort tot de beste scholen van Nederland. Ook de opbrengsten van de havo zijn goed en kregen het predicaat “basisarrangement”. Alle reden om op deze weg voort te gaan”. Alle resultaten worden openbaar gemaakt en zijn binnenkort voor iedereen op internet te lezen.

 

De toekomst
“Een inspectiebezoek heeft zo zijn voordelen”, zegt Marleen, toch duidelijk trots. “Naast de bevestiging dat we goed bezig zijn, kunnen we de gedane aanbevelingen goed inpassen in de door ons ingezette koers. We gaan nog meer extra aandacht geven aan de betrokkenheid van de leerling. Meer gebruik maken van zijn of haar ideeën en feedback. De leerlingen geven het zelf ook aan dat ze actiever bij de lessen betrokken willen zijn. Dus gaan we dat ook stimuleren om zo nog meer uit de les en vooral uit de leerling te halen. Ook de leraren zijn daar enthousiast over. We zijn vorig jaar al begonnen met een training activerende didactiek. We willen dat een leerling niet alleen actief met een opdracht bezig is, maar ook actief gaat denken over de inhoud van de leerstof. Een andere training waarmee we begonnen zijn is videocoaching. We nemen lessen van elkaar op video op en gaan die samen bekijken. Hoe was het? Wat kan anders of beter? Wat gaat juist wel goed? Een andere training wordt door één van onze eigen daartoe bevoegde docenten gegeven: loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB). Die is speciaal bedoeld om met leerlingen in gesprek te gaan, te begeleiden door ze zelf actief bezig te laten zijn met welke richting ze uit willen. We gebruiken ook Kleuren-Wijs, waarin de leerling leert dat hij mag zijn wie hij is. Hij of zij leert beseffen wat zijn of haar plek is in de klas, op school en in de maatschappij. Alle brugklassers krijgen dit programma, geschreven door Wilga Zibel uit Escharen, één uur in de week. Het bevordert sociale vaardigheden, is behulpzaam in de strijd tegen faalangst en werkt preventief tegen pestgedrag. De docenten hebben positief gereageerd”.

Marleen van den Hurk kan nog uren enthousiast over haar werk en haar school praten. Over alle facetten die bij onderwijs horen. Maar de zoemer laat weten dat de leerlingen naar de volgende les gaan en de directeur naar de volgende afspraak moet.


 

 

Onderwijs dat bij je past en dicht bij huis

 

Op Merletcollege Grave kun je kiezen uit vele soorten onderwijs: van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met vwo. Onze school heeft goede leerlingenbegeleiding voor alle leerlingen, daardoor is het veilig en gezellig bij ons.

 

Het gebouw is modern en heeft een groot en goed uitgerust praktijklokaal voor de leerrichting Dienstverlening en Commercie (beroepsgericht vak voor basis en kader).

 

Wij geven veel aandacht aan kunst en cultuur: tekenen en muziek zijn bij ons bijvoorbeeld (keuze)examenvakken voor mavo en havo. Maar ook de buitenschoolse activiteiten staan vaak in het teken van kunst en cultuur: de musical en buitenlandreizen zijn hier mooie voorbeelden van.

 

De docenten ondersteunen en stimuleren leerlingen waar mogelijk. Het gaat op onze school niet alleen om het behalen van goede cijfers, maar we zorgen er samen ook voor dat je goed voorbereid bent op de toekomst.

 

 

Locatie Grave

Stoofweg 4

5361 HZ Grave

Telefoon: (0486) 477 116