Merletcollege Grave

Breed onderwijsaanbod op maat en dicht bij huis

 

Merletcollege Grave kenmerkt zich door een brede instroommogelijkheid voor leerlingen van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met vwo: het is daarmee een afspiegeling van de maatschappij. Onze school heeft leerlingenbegeleiding hoog in het vaandel staan. Door de goede zorgstructuur in combinatie met de aandacht van de mentoren en de coördinatoren leerlingzaken, is er sprake van kleinschaligheid en zijn de lijnen kort binnen de school.

Op onze school bieden we onderwijs op maat en zorgen we dat de leerling op het juiste niveau onderwijs volgt. De docenten ondersteunen en stimuleren leerlingen waar mogelijk. Het gaat op onze school niet alleen om het behalen van goede cijfers, maar ook bereiden we de leerlingen voor op hun rol als actieve burgers in de samenleving.

 

Locatie Grave

Stoofweg 4

5361 HZ Grave

Telefoon: (0486) 477 116