Tweetalig Onderwijs (tto)

Voor vwo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen die wat extra’s willen heeft het Merletcollege onder andere tweetalig onderwijs. Als je hiervoor kiest dan kom je vanaf klas 1 samen met andere leerlingen die dit kiezen in één klas. Je zit dan direct op het niveau dat past bij de uitdaging die je zoekt. En voor wie nog breder opgeleid wil worden: combinatie van tto met gymnasium of technasium is ook mogelijk.


Op het tto krijg je ruim de helft van je lessen vanaf het begin in het Engels. De inhoud van de lessen blijft hetzelfde als bij Nederlandstalig onderwijs. Alleen de leraren geven les in het Engels en jij praat ook Engels in de klas. Ook de schoolboeken en toetsen zijn in het Engels. Geschiedenis heet dan history en tekenen heet art. Dat is natuurlijk wennen in het begin, maar daar houden we rekening mee. Je zult merken dat het snel beter gaat.

Je leert heel snel goed Engels op het Tto en dat is handig want Engels is de wereldtaal. Naast lessen in het Engels is er ook veel aandacht voor internationalisering. Je leert dan meer over mensen in andere landen door projecten, excursies naar het buitenland of uitwisselingen met buitenlandse scholen. Tto-leerlingen worden dus opgeleid om in een internationale wereld te kunnen leren, leven en werken.


See you soon!

 

Frequently Asked Questions tto


1. Waar staan de letters tto voor?
Tweetalig Onderwijs
 
2. Is dat hetzelfde als tweetalig vwo?
Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven worden. Op het Merletcollege hebben we op dit moment een tweetalig vwo en havo/vwo.
 
3. Wat is tto eigenlijk precies?
Op het tto wordt in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in de vreemde taal gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor wereldburgerschap en je persoonlijke ontwikkeling als 'global citizen'.
 
4. Is tto een apart schooltype met een apart eindexamen?
Nee, het hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs. De leerlingen doen ook gewoon het Nederlandse vwo-examen. Daarnaast doen ze nog een examen in het Engels het zogenaamde International Baccalaureate (IB).
 
5. Wat is dan de meerwaarde van tto?
Leerlingen verbreden hun horizon èn leren op een hoog niveau Engels, doordat ze de gehele dag worden ondergedompeld in het Engels. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bijvoorbeeld gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer colleges in het Engels gegeven of is er Engels studiemateriaal. Een leerling die op het Merletcollege de tto-opleiding afrondt, verlaat de school met een vwo-diploma, het International Baccalaureate en een tto-certificaat.
 
6. In welke leerjaren vindt het tto plaats?
De tto-opleiding loopt van de eerste tot en met de zesde klas (vwo). Er is echter wel een groot verschil tussen het onder- en het bovenbouw programma.
 
7. Welke vakken worden op het Merletcollege in het Engels gegeven?
In klas 1 beginnen we met geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), biologie (biology), levensbeschouwing (religious education), aardrijkskunde (geography) lichamelijke opvoeding (physical Education), tekenen (art) en natuurlijk Engels (English) en het extra vak Global Citizenship. In klas 2 komt daar NaSk (science) bij en vanaf klas 3 krijgen de leerlingen ook economie (Economics) in het Engels.
 
8. De andere vreemde talen komen daar toch niet voor in aanmerking?
Nee, niet voor lessen in het Engels. Wel is bij alle talen het uitgangspunt: doeltaal = voertaal. Dat betekent dat Duits zoveel mogelijk in het Duits en Frans  zoveel mogelijk in het Frans gegeven wordt. 
 
9. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?
Nee, ze worden als het ware direct in het diepe gegooid. Dat is de beste manier om het Engels snel onder de knie te krijgen. Over het algemeen is het voor de kerstvakantie voor alle leerlingen normaal geworden om alleen maar Engels te praten.
 
10. En daarna krijgen de leerlingen vakken die ze eerst in het Engels kregen, in de vierde klas weer gewoon in het Nederlands?
Ja, ze worden in het Nederlands voorbereid op het Nederlandse vwo-eindexamen. Het liefst zouden we het examen in het Engels doen, maar dat mag (nog) niet.
Een aantal vakken zijn nog wel in het Engels zoals lichamelijke opvoeding, Engels, Global perspectives en het vak International Baccalaureate English A: Language and Literature.
 
11. Kunnen ze dan de terminologie en leerstof nog wel begrijpen?
Doordat de leerlingen woordenlijsten bijhouden van de vakken die in het Engels worden gegeven verloopt de overgang naar het Nederlands over het algemeen voorspoedig.
 
12. Doen ze voor het vak Engels gewoon Nederlands eindexamen?
Jazeker; maar daarnaast volgen de leerlingen het IB Language programma dat een internationaal erkend certificaat oplevert. Je bent dan niet alleen goed in Engels, maar je hebt ook leren denken in het Engels en academische vaardigheden opgedaan.
 
13. Wat is het verschil tussen scholen die Cambridge aanbieden en TTO-scholen?
Op scholen die Cambridge aanbieden krijg je alleen binnen de Engelse lessen extra Engels aangeboden. Op tweetalige scholen krijg je de helft van alle lessen in het Engels, dus hoor en spreek je veel meer Engels op een dag. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan cultuur tijdens de lessen en met extra activiteiten.
 
14. Wat is het verschil tussen de wijze waarop het vak Engels wordt aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw?
De eerste drie jaar zijn voornamelijk op taalverwerving gericht en in de bovenbouw ligt de nadruk binnen het IB-programma op schrijven en het bestuderen van Angelsaksische literatuur en het aanleren van academische vaardigheden.
 
15. Krijgen leerlingen voor deelname aan het tto ook een diploma?
Ze krijgen een certificaat, dat door het Europees Platform is ontwikkeld, daarnaast ontvangen ze het International Baccalaureate (IB), een internationaal erkend diploma.
 
16. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het tto deel te nemen?
Nee, dat is niet nodig. Het tto is juist ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Het helpt natuurlijk wel als je al Engels op de basisschool gehad hebt, maar ook dat is geen must.
 
17. Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het beginniveau van het Engels is niet belangrijk; maar je moet Engels wel leuk vinden en ook bereid zijn hier extra energie in te steken.
 
18. Wat is wèl belangrijk om toegelaten te worden?
Op het Merletcollege zijn dat: een havo-vwo of vwo-advies van de basisschool, een sterke motivatie, goede werkhouding en doorzettingsvermogen. Ook een „bilingual attitude‟ (dus de bereidheid veel Engels te spreken in de klas) is voorwaarde voor succes.
 
19. Hoe weet je of de kwaliteit van het tto-programma goed is?
Nuffic, dat het tto in Nederland stimuleert en coördineert, heeft een pakket van eisen, een zgn. standaard, ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen.
 
20. Hebben de scholen met tto contact met elkaar?
Ja, we zijn verenigd in een landelijk netwerk waarin we ervaringen uitwisselen en van elkaars deskundigheid gebruik maken.
 
21. Doen alle scholen met tto dan precies hetzelfde?
Nee, scholen hebben, binnen de kwaliteitseisen van Nuffic, ook de vrijheid om zelf keuzes te maken. Ze hoeven bijvoorbeeld niet allemaal precies dezelfde vakken in het Engels aan te bieden.
 
22. Welke opleiding krijgen de docenten om in het Engels les te kunnen geven?
Alle tto-docenten op het Merletcollege hebben eerst een cursus classroom English gevolgd, daarna worden zij opgeleid voor het diploma Cambridge Advanced English en vervolgens het Cambridge Proficiency. Daarnaast volgen ze regelmatig bijscholingscursussen in binnen en buitenland.
 
23. Is het Engels per definitie Brits Engels?
Nee, dat hoeft niet per se. In de opleiding staat wel het zogenoemde Received Pronunciation (RP) centraal.
 
24. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?
Nee, dat is niet vastgesteld. Daarnaast controleert Nuffic of de resultaten van de leerlingen op minimaal hetzelfde niveau blijven als de reguliere leerlingen.
 
25. Worden er bij de lessen ook Engelstalige schoolboeken gebruikt?
Bij de vakken die in het Engels worden gegeven worden uitsluitend Engelse boeken gebruikt.
 
26. Is het tto ook te combineren met het gymnasium?
Op het Merletcollege is dit mogelijk. In het eerste jaar krijgen de leerlingen die kiezen voor tweetalig VWO een oriëntatie op het gymnasium en het technasium. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen ze of ze tweetalig VWO, tweetalig VWO met Gymnasium of tweetalig VWO met technasium willen volgen.
 
27. Zijn ouders ook betrokken bij de ontwikkelingen van het tto?
Het Merletcollege vindt het belangrijk om met ouders in contact te blijven; ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad maar zullen ook op anderen manieren gevraagd worden om te evalueren en mee te denken.
 
28. Moeten ouders extra betalen voor het tto?
Ja. Op het Merletcollege zijn de kosten voor tto vastgesteld op €350 per schooljaar in de onderbouw en €120 per jaar in de bovenbouw.
Hiervan worden de reizen en andere activiteiten betaald.  Lees meer over de ouderbijdrage.
 
29. Kan ik mijn vragen over het tto ook zelf stellen aan iemand van school?
Natuurlijk, daarvoor kan contact worden opgenomen met de tto-coördinator, mevrouw Wap Broes w.broes@merletcollege.nl.
 
 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.