Ondersteuningsteam

Op iedere locatie van het Merletcollege bestaat er een zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator en een orthopedagoog. Zij dragen de coördinerende en inhoudelijke zorg voor de meer persoonsgerichte begeleiding van leerlingen. Het zorgteam zet zich speciaal in om leerlingen te begeleiden met problemen van didactische en/of sociaal-emotionele aard. Die problemen kunnen klein zijn, zeer tijdelijk van aard, maar ook aanzienlijk en langdurig. De begeleiding kan individueel zijn, maar kan ook in groepjes plaatsvinden. In veel gevallen verwijst het zorgteam hiervoor door naar interne specialisten.

Het gaat om veelsoortige problemen. Thema's kunnen zijn:

  • leerproblemen
  • gedragsproblemen
  • faalangst/examenvrees
  • problemen in de sociale omgang
  • relatie met anderen
  • verdriet en rouw
  • echtscheiding
  • somberheid
  • zelfbeeld
  • motivatie

Begeleiding van leerlingen is in eerste instantie een taak van de mentor. Deze kan echter in bepaalde gevallen -na overleg met de coördinator leerlingzaken- een leerling doorverwijzen naar het zorgteam. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het opnemen van contact als zich problemen voordoen die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolloopbaan.
Als de problemen de competentie van het zorgteam te boven gaan, kan doorverwezen worden naar externe hulpverlenende instanties of het zorgadviesteam (ZAT), een multidisciplinair overleg waarin professionals uit het welzijnswerk, jeugdzorg, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs vragen/zorgen van school, ouders en/of leerlingen bespreken.

 

Ondersteuningsteam locatie Cuijk

Ondersteuningscoördinator: mw. D. Theunissen

Ondersteuningscoördinator: mw. Z. Pieters

Orthopedagoog-generalist: mw. K. Klop

Orthopedagoog: mw. C. Poortinga

Ondersteuningsconsulent: Floor Daanen

Ondersteuningsconsulent: mw. M. Nagtegaal

Leerlingbegeleider: Maud Boerakker

 

Ondersteuningsteam locatie Grave

Ondersteuningscoördinator: mw. E. Dulk

Orthopedagoog/schoolpsycholoog: dhr. D. Driessen (vervanging door Marianne Donkervoort)

Orthopedagoog: mw. E. Hendrikx

Ondersteuningsconsulent: L. Verheijen

 

Ondersteuningsteam locatie Mill

Ondersteuningscoördinator: dhr. T. Dortmans

Orthopedagoog/schoolpsycholoog: dhr. D. Driessen (vervanging door Marianne Donkervoort)

Ondersteuningsconsulent: dhr. B. van Hooff

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.