Ondersteuningsteam

Op iedere locatie van het Merletcollege bestaat er een zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator en een orthopedagoog. Zij dragen de coördinerende en inhoudelijke zorg voor de meer persoonsgerichte begeleiding van leerlingen. Het zorgteam zet zich speciaal in om leerlingen te begeleiden met problemen van didactische en/of sociaal-emotionele aard. Die problemen kunnen klein zijn, zeer tijdelijk van aard, maar ook aanzienlijk en langdurig. De begeleiding kan individueel zijn, maar kan ook in groepjes plaatsvinden. In veel gevallen verwijst het zorgteam hiervoor door naar interne specialisten.

Het gaat om veelsoortige problemen. Thema's kunnen zijn:

 • leerproblemen
 • gedragsproblemen
 • faalangst/examenvrees
 • problemen in de sociale omgang
 • relatie met anderen
 • verdriet en rouw
 • echtscheiding
 • somberheid
 • zelfbeeld
 • motivatie

Begeleiding van leerlingen is in eerste instantie een taak van de mentor. Deze kan echter in bepaalde gevallen -na overleg met de coördinator leerlingzaken- een leerling doorverwijzen naar het zorgteam. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het opnemen van contact als zich problemen voordoen die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolloopbaan.
Als de problemen de competentie van het zorgteam te boven gaan, kan doorverwezen worden naar externe hulpverlenende instanties of het zorgadviesteam (ZAT), een multidisciplinair overleg waarin professionals uit het welzijnswerk, jeugdzorg, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs vragen/zorgen van school, ouders en/of leerlingen bespreken.

 

Ondersteuningsteam locatie Cuijk

afdeling vwo-havo 

 • Ondersteuningscoördinator: Dunja Theunissen
 • Orthopedagoog-generalist: Kitty Klop

afdeling vmbo en dakpanklassen (v)hm 

 • Ondersteuningscoördinator: Zintah Pieters
 • Orthopedagoog: Milou Geutjes

begeleiding (individueel en in een groep)

 • Leerlingbegeleider: Fenna van den Eerenbeemt en Yoren Graaff
 • Ondersteuningsconsulent: Floor Daanen en Janneke Basten

 

Ondersteuningsteam locatie Grave

Ondersteuningscoördinator: Ellen Dulk

Orthopedagoog: Evi Hendrikx

Leerlingbegeleider: Yoren Graaf

Ondersteuningsconsulent: Emiel Appeldoorn

 

Ondersteuningsteam locatie Mill

Ondersteuningscoördinator/consulent: Bob van Hooff

Orthopedagoog-Generalist: Sara Clappers

Ondersteuningsconsulent: Bob van Hooff

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.