Superschool!

Mill

Merletcollege Mill weer Superschool!

Uit het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier naar de kwaliteit van de VO-scholen blijkt dat het Merletcollege in Mill opnieuw een superschool is.

 

Het Merletcollege in Mill heeft de minste zittenblijvers en de hoogste examencijfers. Elsevier kijkt daarbij naar de volgende zaken:

  • Zit de leerling in leerjaar drie op het niveau van het advies van de basisschool;
  • Hoeveel leerlingen blijven er zitten in de onderbouw;
  • Hoeveel leerlingen slagen zonder onderbreking;
  • Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van het examen;

Voor de gemengde leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg scoort het Merlet in Mill op alle 4 de onderdelen supergoed.

MILL

School als je tweede thuis? Waarom niet? Hier, op het Merletcollege in Mill, doen we er alles aan om je dat gevoel te bezorgen. Hier ben je niet alleen dicht bij huis, hier vóel je je ook thuis. Je merkt het direct als je hier rondloopt. Een veilige, gezellige en warme omgeving, waar het prettig omgaan is met de andere leerlingen en docenten. Kortom: de ideale plek om samen te leren en te leven. Om te werken aan jezelf en je toekomst. En dé optimale voorbereiding voor het middelbaar beroepsonderwijs en de havo. 

Hoe creëren we die ideale leeromgeving? Nou, bijvoorbeeld door het inrichten van extra praktijkonderwijs in de leerjaren 1 en 2 van de basis- en kaderberoepsgerichte opleidingen. Daarmee leggen we voor jou ook in de onderbouw het accent op praktisch werken. 

Verder kun je hier in de onderbouw kiezen voor extra Sport, als een goede voorbereiding voor het vak LO-2 in de bovenbouw. Wij zijn de enige school in de regio die dit vak als examenvak aanbiedt op de mavo en als extra vak in de basis- en kaderberoepsgerichte opleiding! Op de mavo kiezen we bovendien voor een mix van onderwijs in de klas en modules op het gebied van kunst, cultuur en arbeidsmarktoriëntatie. 

Dit is een school waar ook jij bij wil horen, toch? Dus kies wijs, kies voor jezelf! 

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kleinschalige school met korte lijnen tussen ouders, leerlingen, medewerkers school. Excellent op het profiel zorg en ondersteuning. Al jaren achtereen 100% slagingspercentage.
Wij werken met dakpanklassen in de onderbouw en proberen zo het maximale uit iedere leerling te halen. In de bovenbouw hebben de klassen een gelijk niveau (basis, kader, gemengd of theoretisch).

 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij bieden een mooie mix van theoretisch en praktisch leren waarbij de ene leerling meer praktisch aan de slag kan en de andere leerling meer theoretisch. Iedere klas heeft een eigen mentor die het welbevinden en het leerproces van de leerling bewaakt en volgt. Dat doet de mentor o.a. samen met de verschillende vakdocenten, de zorg coördinator, orthopedagoog, leerlingcoördinator en de directie.
Alle leerlingen gebruiken in de les een chromebook ter ondersteuning van de lessen. De lessen zijn verschillende van karakter en  we streven naar zoveel mogelijk variatie in de manier van lesgeven want ieder kind leert anders.

 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar staat in het teken van kennismaken met het de school. Aanstaande brugklassers komen voor de zomer al een keer samen met de nieuwe klas en de mentor. Na de vakantie starten we met twee kennismakingsdagen en een brugklaskamp (in de derde lesweek) Op deze manier proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning en extra mentorlessen in.

Het schooljaar kent vier toetsweken. In deze weken heb je geen les maar alleen maar toetsen.

De mentor leert je hoe je je voorbereid op een toetsweek. De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling. De mentor is ook de schakel tussen school en ouders.

Wat maakt het Merletcollege Mill zo bijzonder?

Wat is het geheim van het Merletcollege in Mill? Geheim, hoezo geheim? Doen we daar dan iets geheimzinnigs? Nee, natuurlijk niet. Op het Merletcollege in Mill doen we allesbehalve geheimzinnig.

>

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.