Pesten

Pesten op school

Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Je kunt zelfs gaan denken dat je waardeloos bent. Je kunt ook alle vertrouwen in de mensen om je heen verliezen. Of je heel erg eenzaam gaan voelen. Je kunt hier als je eenmaal volwassen bent nog steeds last van hebben.

Wij bieden voor iedereen op onze school een veilige omgeving, waar respect en vertrouwen verankerd zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Zo levert ons leren en werken de beste en mooiste resultaten op. Om goed te kunnen leren heb je vrijheid nodig. Vrij om jezelf te zijn, vrij om fouten te maken, vrij om vragen te stellen. Vrijheid vraagt om veiligheid.

Pesten staat haaks op het gevoel van veiligheid en wordt bij ons dan ook niet getolereerd. Dat betekent dat wij signalen van pesten altijd serieus nemen en zowel met de dader en het slachtoffer in gesprek gaan. Daarvoor gebruiken wij alle middelen die bewezen effectief zijn om pestgedrag te stoppen.

Word jij gepest op school (of ben je ooit gepest) en word je hier somber van, praat er dan over met je mentor, de vertrouwenspersoon of iemand anders op school. Dat lucht op en helpt! 

 

Klik voor meer informatie:

antipestprotocol

Pestweb.nl

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.