EOA

De EOA is een afdeling die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede taal (NT2). Anderstalige leerlingen worden hier door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Het EOA onderwijs wordt verzorgd door docenten van het Merletcollege in een pand grenzend aan het terrein van het Asielzoekerscentrum Grave.

 

Wie zijn plaatsbaar op de EOA:

  • Leerlingen in de leeftijd vanaf 11 jaar en 6 maanden.
  • Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te kunnen nemen aan het voortgezet onderwijs.
  • Per leerling is de situatie anders. Bij aanmelding wordt er altijd met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) besproken wat de EOA de leerling te bieden heeft.

 

Het onderwijs:

In het EOA-onderwijs gaat het vooral om het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen moeten het Nederlands goed leren beheersen zodat ze lessen kunnen volgen in het praktijkonderwijs (PrO), vmbo, havo/vwo of een beroepsopleiding binnen het MBO/ROC. Er worden daarom veel lessen Nederlands als tweede taal gegeven. Daarnaast worden ook vakken als rekenen (wiskunde), Engels, tekenen/handvaardigheid en lichamelijke opvoeding aangeboden. Leerlingen maken in het uitstroomjaar EOA kennis met de overige AVO-vakken.

 

Voor aanmelding en overige vragen op het gebied van Nederlands als tweede taalverwerving is de EOA dagelijks bereikbaar van 8.15 uur tot 16.00 uur.

 

EOA Grave

Maximiliaan de Manstraat 34

5363 VN Velp (NB)

Telefoon 06 50585559

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.