Op het Merletcollege werken we vandaag aan de wereld van morgen. Wij zorgen dat jij klaar bent voor de toekomst en leren je daarin je eigen weg te vinden. Zelfverzekerd, ambitieus en maatschappelijk betrokken. Zo loop jij hier de deur uit als je je diploma hebt behaald.

Merletcollege, samen werken aan jouw toekomst.

Bekijk het onderwijsaanbod in:

Over ons

CUIJK


Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Een school die alle onderwijsniveaus aanbiedt in één gloednieuw schoolgebouw. Leerlingen volgen onderwijs van vmbo-basisberoepsgericht tot gymnasium. Daarmee bieden wij kinderen volop de mogelijkheid om binnen de school door te stromen naar het onderwijstype dat het beste bij hen past. Daarnaast bieden wij binnen dat programma veel aanvullende, uitdagende mogelijkheden.

 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Een leerling van het Merletcollege Cuijk wordt op een professionele wijze onderwezen en met veel zorg begeleid. Wij geloven in het uitdagen van leerlingen: wij bieden hen kansen en extra vakinhoud. Onze onderwijsresultaten zijn al jaren goed, dat schept vertrouwen bij leerlingen en hun ouders.

 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

In de eerste twee schooljaren kennen wij dakpanklassen. Leerlingen worden geplaatst in kader/mavo-, mavo/havo- of havo/vwo-klassen. Daarnaast hebben wij vmbo-basisklassen en een tweetalige havo/vwo of vwo-klas voor leerlingen met specifieke wensen of adviezen. Na deze brugperiode vervolgen leerlingen de opleiding op het niveau dat bij hen past.
 

GRAVE

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

De extra aandacht voor het (leren) omgaan met elkaar, iedere leerling heeft een belangrijke plek binnen onze school! Dit geven we als basis mee waardoor er een veilige sfeer heerst waarin samenwerking voorop staat en iedereen bij het onderwijs betrokken wordt. Zo behalen we het optimale resultaat!

 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Goede basis in de onderbouw met aandacht voor het hoogst haalbare voor iedere leerling met eigentijdse werkvormen. Breed aanbod in de bovenbouw met veel keuzemogelijkheden. Goede voorbereiding op vervolgonderwijs door specifieke vakken als dienstverlening & producten en extra vakken binnen vmbo-t en havo. Veel aandacht voor cultuur en internationalisering.

 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

We starten met een introductieperiode waar leerlingen door middel van activiteiten kennis maken met elkaar en de school. Het eerste jaar staat in het teken van (leren) omgaan met elkaar. We dagen de leerling uit om goede resultaten te halen en ondersteunen hierbij.

MILL

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kleinschalige school met korte lijnen tussen ouders, leerlingen, medewerkers school. Excellent op het profiel zorg en ondersteuning. Al jaren achtereen 100% slagingspercentage.
Wij werken met dakpanklassen in de onderbouw (behalve basisberoepsgerichte leerweg) en proberen zo het maximale uit iedere leerling te halen. In de bovenbouw hebben de klassen een gelijk niveau (basis, kader, gemengd of theoretisch).

 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij bieden een mooie mix van theoretisch en praktisch leren waarbij de ene leerling meer praktisch aan de slag kan en de andere leerling meer theoretisch. Iedere klas heeft een eigen mentor die het welbevinden en het leerproces van de leerling bewaakt en volgt. Dat doet de mentor o.a. samen met de verschillende vakdocenten, de zorg coördinator, orthopedagoog, leerlingcoördinator en de directie.
Alle leerlingen gebruiken in de les een chromebook ter ondersteuning van de lessen. De lessen zijn verschillende van karakter en  we streven naar zoveel mogelijk variatie in de manier van lesgeven want ieder kind leert anders.

 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar staat in het teken van kennismaken met het de school. Aanstaande brugklassers komen voor de zomer al een keer samen met de nieuwe klas en de mentor. Na de vakantie starten we met twee kennismakingsdagen en een brugklaskamp (in de derde lesweek) Op deze manier proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning en extra mentorlessen in.

Het schooljaar kent vier toetsweken. In deze weken heb je geen les maar alleen maar toetsen.

De mentor leert je hoe je je voorbereid op een toetsweek.
De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling. De mentor is ook de schakel tussen school en ouders.

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.