Medezeggenschap

MR

De MR bestaat uit 16 leden verdeeld over drie geledingen: de PMR (personeelsgeleding van de MR), de OMR (oudergeleding van de MR), de LMR (leerlingengeleding van de MR).  Acht leden vertegenwoordigen het personeel (OP en OOP), vier leden de ouders/verzorgers en vier leden de leerlingen.

 

Vergaderingen

Er worden ongeveer 9 MR-vergaderingen per schooljaar gehouden. Er wordt gewerkt met commissies voor o.a. financieel beleid en onderwijskundig beleid. De commissies komen net als de geledingen zo nodig bij elkaar om onderwerpen vooraf te bespreken.

De MR beoordeelt het voorgestelde schoolbeleid dat door de rector ter beoordeling wordt voorgelegd, en geeft daarop instemming of advies overeenkomstig de bevoegdheden op basis van de wet medezeggenschap op scholen.

Contactadres: mr@merletcollege.nl

 

OPR

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders/verzorgers van leerlingen. De OMO-scholen in onze regio (Elzendaalcollege, Metameer en Merletcollege) worden gezamenlijk vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouder/verzorger. De OPR praat mee over het ondersteuningsplan en andere thema’s rond passend onderwijs.

https://www.samenwerkingsverbandvo.nl/over-ons/ondersteuningsplan/ondersteuningsplanraad/

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.