MR

De MR bestaat uit 16 leden. Acht leden vertegenwoordigen het personeel (OP en OOP), vier leden de ouders/verzorgers en vier leden de leerlingen.

 

Vergaderingen

Er worden ongeveer 9 MR-vergaderingen per schooljaar gehouden. Er wordt gewerkt met de volgende commissies: financieel beleid, onderwijskundig beleid, de PMR (personeelsgeleding van de MR), de OMR (oudergeleding van de MR), de LMR (leerlingengeleding van de MR). Deze commissies komen zo nodig bij elkaar om onderwerpen vooraf te bespreken.

De MR beoordeelt het voorgestelde schoolbeleid dat door de rector ter beoordeling wordt voorgelegd, en geeft daarop instemming of advies overeenkomstig de bevoegdheden op basis van de wet medezeggenschap op scholen.

 

Contactadres: mr@merletcollege.nl

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.