Samen werken aan
jouw toekomst!

Schoolplan 2021-2025

Schoolplan 2021-2025

Voor de illustratie, klik hier!

Het Merletcollege is een school met een prettige sfeer. Elke leerling voelt zich gezien en gehoord. Er is veel persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen. Dat is het beeld dat we vaak terugkrijgen van leerlingen, ouders en medewerkers. Die sfeer willen we de komende jaren heel graag vasthouden en waar mogelijk versterken.


In dit schoolplan presenteren we een duidelijke koers voor de richting van ons onderwijs. We hebben ambities om het onderwijs beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben voor de wereld van morgen. We geven onze leerlingen een actievere rol in wat en hoe zij willen leren. Dat doen we aan de hand van drie kernwaarden, die onze koers bepalen.


De eerste kernwaarde is dat leerlingen (en medewerkers natuurlijk ook) met plezier naar school gaan. We vragen van onze leerlingen dat ze steeds opnieuw de nieuwsgierigheid aanspreken, die ze van nature in zich hebben. Vanuit een positieve benadering stimuleren we elkaar om te leren en te ontwikkelen. 

Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en met de wereld om ons heen. We stimuleren leerlingen te ontdekken waar hun talenten liggen en deze te ontwikkelen. Daarom is meedoen belangrijk. Participeren noemen we deze kernwaarde. In de ontmoeting met elkaar word je gezien en leer je jezelf kennen.


De derde kernwaarde is persoonlijk. Op het Merletcollege mag je zijn wie je bent. Bij ons krijg je de ruimte te ontdekken wat en hoe je wilt leren. Binnen de veilige en sfeervolle omgeving van de school kun je het beste in jezelf naar boven halen.


In de komende schoolplanperiode zetten we verdere stappen in de richting van onderwijs gebaseerd op maatwerk om in de leerbehoeften van elke leerling te voorzien, een school waar elke leerling en elke medewerker gezien en gehoord wordt.

 

We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en gaan met energie en passie voort op de ingeslagen weg.


Directie Merletcollege,
Iedje Heere, rector
Veronique Hermans, directeur havo/vwo
Willem van den Kieboom, directeur vmbo

 

Wij hebben ervoor gekozen niet alle wettelijk verplichte onderdelen op te nemen in ons schoolplan in verband met de leesbaarheid. Voor deze onderdelen verwijzen we u naar de volgende links:

 

OMO Merletcollege Inspectie
OMO Koers 2023 Schoolondersteuningsprofiel Inspectie voor het onderwijs
OMO Zingeving en goed onderwijs Sociaal Veiligheidsplan Scholen op de kaart
OMO Integriteitscode Goed handelen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Voortijdig school verlaten
OMO - Diversiteitsbeleid ‘diversiteit en inclusie’ Jaarverslag Merletcollege 2023  
OMO - AOS    

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.