22-12-2022

Regiovisie = Behoud rijk, regionaal onderwijsaanbod

Samenwerking met elkaar én met externen zoals mbo’s, (technische) bedrijven en andere instellingen.

“Op deze manier organiseren we een groter keuzeaanbod van zowel theoretisch als praktisch onderwijs voor de leerlingen in de regio Land van Cuijk/Maasduinen. En met dit plan behouden we zoveel als mogelijk de eigen identiteit van de drie scholen. Helaas lukt dat niet – zoals eerder gecommuniceerd - met behoud van alle huidige locaties en wordt op termijn het onderwijs van de locatie Stevensbeek verplaatst en van de locatie Mill gefaseerd afgebouwd. Nieuwe leerlingen kunnen zich komend schooljaar op beide locaties aanmelden.” Aldus de drie rectoren van Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer.

 

Het plan vraagt niet alleen om samenwerking met externen maar ook om samenwerking op verschillende thema’s zoals het vormgeven van het vmbo, een praktijkhavo en de realisatie van rijk cultuuraanbod. Hiervoor hebben we de samenwerking met externen zoals mbo’s en (technische) bedrijven en andere instelling nodig. Dit is noodzakelijk om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren dichtbij de leerling; zoals extra aanbod voor hoogbegaafdheid, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben en het geven van onderwijs aan vluchtelingen.

 

Rectoren scholen Land van Cuijk/Maasduinen: “Ook op onze scholen gaat het niet alleen over talentontwikkeling van leerlingen, maar ook om leerlingen de beste plek geven om te groeien tot actieve (wereld-)burgers die leven in onze complexe en diverse samenleving. Met dit plan brengen we deze complexiteit en diversiteit nog beter in beeld en vertalen we dit naar ons onderwijs. Het maakt ons trots dat we dit samen realiseren.”

 

Organisatiestructuur

De intensieve samenwerking om te komen tot één scholengroep en het bieden van één onderwijslandschap in de regio is een gezamenlijk, intensief en complex veranderingstraject. De complexiteit van dit traject maakt dat er gekozen is voor een scholengroep met twee rectoren: één rector voor het huidige Elzendaalcollege en Metameer en één rector voor het huidige Merletcollege. Dit betekent concreet dat we het voornemen hebben om Metameer en Elzendaalcollege op korte termijn te fuseren.

De verschillende keuzes die gemaakt zijn in de regiovisie lopen de komende periode het daarbij horende besluitvormingstraject door. Dit met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden van de verschillende stakeholders.

 

 

Terug naar overzicht

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.