05-11-2020

Coronaproof Voortgezet Onderwijs

Op 26 augustus zijn de leerlingen begonnen met het project. Op basis van hun interesse zijn ze in verschillende expert groepen verdeeld. Er waren 5 expert groepen namelijk:

  • Gebouw & Omgeving - rol als architect of stedenbouwkundige
  • Corona - rol als viroloog/onderzoeker
  • Organisatie - rol als organisatieadviseur
  • Didactiek - rol als onderwijskundige
  • Data en Sensoring - rol als innovatie expert in ICT/ AI

De leerlingen uit die expertgroepen hebben zich in twee weken ingelezen en onderzoek gedaan binnen hun expertise, om zo te kunnen fungeren als expert binnen het OLT (Outbreak Leerlingen Team).

Na deze expert fase, zijn de groepen opnieuw ingedeeld in verschillende OLT’s met in elk OLT een expert vanuit elk expertisegebied. In deze groepen hebben de leerlingen eerst een plan opgesteld hoe ze met elkaar gaan samenwerken, waar elke expert zijn ambitie heeft en hoe ze die willen gaan samenbrengen in een adviesrapport. In de weken die volgenden hebben ze een advies geschreven hoe zij denken, rekening houdend met de kaders en uitgangspunten, hoe de school eruit zou moeten komen te zien om op een zo’n veilig mogelijke manier onderwijs te krijgen/verzorgen.

De resultaten hiervan worden gepresenteerd middels een instructievideo. En beoordeeld op zowel het proces, hoe ze binnen de teams hebben gewerkt, als op het product, de kwaliteit van hun advies en de realiseerbaarheid.

Terug naar overzicht

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.