12-10-2022

Op zoek naar passende huisvestiging

Tilburg, 12 oktober 2022

 

Op zoek naar passende huisvesting

In september 2021 werd duidelijk dat de scholen in de regio Land van Cuijk en Maasduinen intensiever gaan samenwerken. Samenwerking geeft garanties voor het behoud van keuzemogelijkheden en het behoud van kleinschaligheid en diversiteit binnen een groter geheel. Het advies van de rectoren van de drie scholen aan de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is het vormen van één regionale scholengroep.

De drie scholen hebben nu locaties in Boxmeer en Gennep (Elzendaalcollege), Cuijk, Grave, Mill en Velp (Merletcollege) en Boxmeer en Stevensbeek (Metameer). Het toekomstperspectief van het vormen van één scholengroep heeft effect op de locaties Stevensbeek van Metameer en de locatie Mill van het Merletcollege.

 

Clusteren onderwijs

Zowel in Mill als in Stevensbeek - twee kleine kernen in Land van Cuijk - zien we een daling van meer dan 30% in leerlingaantallen. Dit komt mede doordat leerlingen sinds 2020 een hoger uitstroomadvies van de basisscholen krijgen waardoor er minder vmbo-leerlingen bijkomen.

“Om een breed aanbod te blijven bieden, moeten we ons onderwijs anders organiseren en clusteren op een kleiner aantal locaties. Op deze wijze kunnen we onze leerlingen uit de regio alle kansen blijven geven om hun talenten verder te ontwikkelen en te ontdekken”, aldus de rectoren van de drie betrokken scholen.

Het advies aan de Raad van Bestuur van vereniging OMO is om het onderwijs van de locaties Mill en Stevensbeek te verplaatsen naar Grave, Cuijk en Boxmeer. Op die manier kunnen we zowel kleinschaligheid als een breed aanbod aan praktijkvakken blijven aanbieden als keuzemogelijkheid voor alle leerlingen in de regio.

Wat betekent dit voor de leerlingen?

Voorlopig verandert er niets voor de leerlingen en kunnen zij hun middelbare school afmaken op de locatie waar zij nu zitten. Na besluitvorming worden de termijnen vertaald in concrete plannen. Hierover houden we onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte.

Integraal huisvestingsplan

Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente een nieuwe visie op onderwijs en onderwijshuisvesting omarmd. In deze visie staat dat het belangrijk is om leerlingen in de nabijheid van thuis een eigen niveau voor leren en ontwikkelen aan te bieden en het brede onderwijsaanbod te waarborgen. Het IHP ligt op 8 december voor ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

 

Terug naar overzicht

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.