HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO)

In het mbo zijn er vier niveaus en vijftien interessegebieden. Je vind hier een kort overzicht van het grote aanbod opleidingen binnen het mbo.

Het mbo kent vier niveaus:

 • mbo-niveau 1: entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk;
 • mbo-niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk;
 • mbo-niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar;
 • mbo-niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie.

 

Binnen het mbo wordt er gewerkt met interessegebieden:

 • Bouwen, wonen en meubel
 • Creatief
 • Handel, commercie en ondernemen
 • Horeca
 • Kinderopvang en onderwijs
 • Marketing en communicatie
 • Media, ICT en design
 • Mobiliteit en logistiek
 • Orde en veiligheid
 • Techniek en laboratorium
 • Toerisme en recreatie
 • Uiterlijke verzorging
 • VAVO
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg, welzijn en sport
 • Entree-opleiding

LEREN KAN OP TWEE VERSCHILLENDE MANIEREN IN HET MBO

Op het Middelbaar Beroepsonderwijs kun je via twee verschil­len­de leerwegen je diploma halen. De twee leerwegen zijn:

 • BOL:   DE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG ("LEREN-STAGE" ROUTE)
  Je opleiding bestaat vooral uit theorie. Je gaat meestal vijf dagen per week naar school.
  De praktijk leer je door één of meer stages. BOL-opleidingen heb je op alle niveaus op het MBO (niveau 2, 3 en 4).

 

 • BBL:   DE BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG ("WERKEN-LEREN" ROUTE)
  Je opleiding bestaat voor het grootste gedeelte uit praktijk (werken). Je werkt en leert tegelijk. Je wordt in een bedrijf of instelling opgeleid en leert de theorie op school. Meestal ben je een aantal dagen aan het werk op een zogeheten leerwerkplek en ga je één of twee dagen in de week naar een MBO-school.
  Let op: je moet ZELF voor een werkplek zorgen, anders word je niet toegelaten op een BBL-opleiding! Heb je een arbeidsovereenkomst (contract) dan verdien je ten­min­ste het minimum jeugdloon.

 

Meer informatie kun je krijgen bij de stand BOL versus BBL

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.